MORAL & ETIK FOR FOTOGRAFER

Som fotograf er det vigtigt at du har en forståelse for etik og moral når du afholder en photoshoot med en model.  Punkterne er ikke jura, men kun retningslinjer i forbindelse med photoshoot, men vi anbefaler på det kraftigste at du overholde disse, i sær når du fotograferer i StudieGo.dk’s fotostudier for at undgå uoverensstemmelser mellem modellen og dig, og i særlige tilfælde juridiske spørgsmål. Som fotograf bør du have en god situationsfornemmelse når du fotografer modeller.

Ved kommercielt arbejde mellem model og fotograf/firma gælder særlige regler, og retningslinjerne er primært henvendt TFP (“Time For Print” – frivillig model og fotograf-arbejde)

§1 Du bør altid udarbejde en model-kontrakt mellem modellen og dig. Du kan finde en standard model-kontrakt her. Model kontrakten er juridisk bindende og bør underskrives med kuglepen og gemmes i al tid.

 

§2 Hvis modellen er under 18 år er det vigtigt at han/hende har en forældre eller værge med under hele photoshootet.

 

§3 Hvis modellen er under 18 år og ikke har en forældre eller værge med under photoshootet er det vigtigt at du har tilladelse fra han/hendes forældre eller værge til at fotografere ham/hende. Dette gælder også hvis modellen ikke mener at det er relevant. Vi anbefaler at du har en skriftlig tilladelse fra forældrene. Den skriftlige tilladelse skal afleveres af forældrene eller værgen personligt eller på mail. Den bør kun medbringes af modellen hvis det er aftalt over telefon eller mail med forældrene eller værgen.

 

§4* Du bør aldrig udgive billeder af modellen som han/hende ikke på forhånd har set, helst efter at de er redigeret. Dette gælder udgivelse på både print, internet og sociale platforme som fx Facebook. Selvom dette måtte tilladelse iflg. modelkontrakten er det stadig god moral altid at vise modellen billederne før udgivelsen for at undgå uoverensstemmelser med modellen.

 

§5* Du bør aldrig udgive billeder af modellen som er taget uden for “situationen”, hvor modellen ikke arbejder/poserer som fx ved en makeup-station eller backstage. Dette gælder især hvis modellen ikke har været vidende om at du har taget billedet.

 

§6** Det er vigtigt og et selvfølge at du ikke overskrider modellens grænser mht. påklædning/afklædning og ordbrug. Spørg altid modellen hvad han/hende vil acceptere med hensyn til påklædning før et photoshoot. Hvis han/hun skulle skifte mening under photoshootet skal du acceptere han/hendes ønsker, nu mindre at du selv føler at det er grænseoverskridende.

 

§6.1** Hvis modellen er under 18 år bør du aldrig tage billeder af ham/hende hvor man kan se bryster eller kønsdele.

 

§7* Hvis du har taget let-påklædte eller nøgen-billeder af en model og han/hende efterfølgende ikke ønsker dem publiceret bør du hverken publicere dem privat, offentligt eller vise dem til andre personer. Hvis modellen ønsker billederne slettet skal du også efterleve dette.

 

*Selvom model og fotograf  har underskrevet en kontrakt som gør at du ikke kan stå til ansvar for §4, §5, §7 i bør du alligevel altid overholde disse paragraffer for at sikre god etik og moral under et photoshoot.

 

**Fotografen vil altid skulle efterleve §6 §6.1 uanset hvad der måtte være aftalt og/eller være underskrevet i modelkontrakten.