IDEEN/FILOSOFIEN MED STUDIEGO
Ideen med StudieGo og fotostudiet, er at flest muligt fotografer kan booke, et godt fotostudie til deres hobby eller kommercielle projekter. Derfor er det muligt at booke fotostudiet til en billig pris. Det ønsker vi at forsætte med – men det kan kun ske hvis vi viser tillid til lejerne af fotostudiet, og at du som lejer af fotostudiet tager ansvar og behandler det som dit eget.
Fotostudiet giver ikke et betydende økonomisk overskud, og drives af én frivillig: Morten. Han bruger meget tid på fotostudiet i hans fritid, men han kan desværre ikke være i fotostudiet og servicere det hver dag. Derfor et det vigtigt at du som lejer af fotostudiet tager ansvar for at, fotostudiet efterlades som du selv vil ønske at modtage det. Det betyder at alt udstyr/møbler/baggrunde osv., som du bruger, bliver sat tilbage på samme plads som da du kom. Det betyder også at affald/skrald fjernes, lyset slukkes, gulvet fejes og din faktura/regning betales til tiden.
På den måde kan vi blive ved med at udleje et billigt fotostudie, som mange fremover kan have glæde af. På forhånd 1000-tak!

Betingelser vedr. booking af fotostudie

Tiden for din booking skal overholdes, dvs at du ikke kan komme før, og at studiet skal efterlades (pænt og aflåst) indenfor din bookede tid.

Studiet kan tidligst bookes fra kl. 09:00 om morgenen t.o.m. kl. 21:00 samme dag (12 timer). Der kan bookes hele timer, altid mindst 2 timer.

Halve timer accepteres ikke, fx hvis du booker fra kl. 10.30-11.30.

Betalingen sker når du laver en booking.

Refundering af enkelte af dine bookede timer – i tilfælde af at du forlader studiet før din booking er udløbet eller kommer for sent – accepteres ikke.

Fejl som fx hvis din booking ikke er blevet bekræftet af vores system, eller at fotostudiet ikke er brugsklar når du ankommer meldes det på tlf. (+45)71990808. Der gives ikke umiddelbart refusion nu mindre at andet er skriftligt aftalt.

Videooptagelser til fx. musikvideoer, shows, events eller andet hvor mange personer og meget udstyr er påkrævet er som udgangspunkt ikke tilladt. Kontakt os hvis du ønsker dispensation.

10 pers. er det maksimum antal tilladte personer i fotostudiet under din booking. Kontakt os hvis du ønsker dispensation.

Erstatningskrav pålægges hvis du efter din booking har påført skader på fotostudiet eller udstyr. Godtgørelsen er nypris af det ødelagte.

Erfaring med fotografering og tidligere arbejde i fotostudie er forventet af personen som lejer fotostudiet som en del af at passe på udstyret og fotostudiet.

God ro og orden er påkrævet når du booker studiet, så du ikke bliver til gene for evt. naboer. Dvs. at du skal holde musik/støj på et moderat-niveau (max 80 dB), og at du tager hensyn til andre mennesker som befinder sig rundt om fotostudiet. Hvis ikke at du holder en god ro og orden i fotostudiet kan det betyde at du ikke længere kan benytte fotostudiet, eller gennemføre din pågældende booking og evt. resterende timer i fotostudiet vil ikke blive erstattet. Det er op til os (StudieGo) at vurdere god ro og orden i fotostudiet, ud fra et retfærdigt skøn.

Studiet skal være rent, aflåst og som da du kom, når du efterlader studiet. Det betyder at det skal efterlades ryddeligt, og alt udstyr/møbler/baggrunde etc. skal stå samme sted som du kom. Lys skal slukkes, skrald/affald fjernes, og fotostudiet skal fejes . Hvis ikke at fotostudiet er efterladt som da du kom, kan du risikere at få en efter-regning på 300.- kr. Bemærk at du skal efterlade fotostudiet igen, inden for din bookede tid.

Hvis ikke du har låst studiet af og der efterfølgende er indbrud pålægges du  erstatningskrav for stjålet og/eller ødelagt udstyr. Godtgørelsen er nypris af det ødelagte.

Personen som officelt lejer studiet ved at udfylde booking-formularen på www.studiego.dk er også ansvarlig for studiet uanset hvem og hvor mange som befinder sig i fotostudiet, eller hvad som måtte ske under booking eller efter bookingen. Hvis personen har glemt at låse studiet, videregivet koden til studiet til anden part eller glemt at slukke el-apperater/lamper og der efterfølgende hærværk/tyveri/brand som følge af dette, er det er det personen som officelt lejer studiet som står til ansvar og pålægges et erstatningskrav.

Studiet er videovervåget for at undgå indbrud, tyveri og hærværk. Optagelserne gennemses kun ved i tilfælde af førnævnte. Optagelserne gives ikke videre, sælges ikke og gemmes/lagres ikke.

Personlige oplysninger som du giver til os i forbindelse med din booking gemmes og bruges kun i tilfælde af hærværk/tyveri under din booking og videregives/videresælges ikke til 3. part.

Moral & Etik samt god situationsfornemmelse er vigtigt hvis du afholder et photoshoot med modeller i et af vores fotostudier for at undgå uoverensstemmelser og i særlige tilfælde juridiske spørgsmål. StudieGo.dk står ikke til ansvar for hvad personen/fotografen som har lejet fotostudiet måtte gøre eller lave under han/hendes photoshoot, videooptagelser eller ved anden brug af fotostudiet, men i tilfælde af en lejers dårlige arbejdsskik vil denne blive udvist fra fotostudierne i al fremtid. Vi anbefaler altid at du læser vores side “Moral & Etik” før et photoshoot med en model.

Betingelser vedr. annullering eller ændring af booking

Hvis du annullerer din booking opkræves et gebyr på 50% af din oprindelige faktura.
Hvis du aflyser din booking under 72 timer før din bookede tid, opkræves et gebyr på 100% af din oprindelige faktura.
Hvis du ønsker at ændre din booking til en anden dag eller tidspunkt, kan de ske indtil 72 timer før din oprindelige booking uden gebyr.
Når du booker fotostudiet på et klippekort gælder de samme betingelser for annullering og ændring af booking.

Betingelser vedr. klippekort

Du har 48 timers fortrydelsesret ved køb af et klippekort.

Et klip gælder for det antal timer der er anført på klippekortet.

Du kan ikke få refunderet et klip hvis du fx har booket timerne, men er gået fra studiet før tid eller kommet for sent.

Ved aflysning af din booking refunderes halvdelen af dine klip. Ved aflysning under 72 timer før din bookede tid refunderes dine klip ikke.

Ubrugte klippekort eller enkelte klip refunderes ikke.

StudieGo.dk administrerer dine klip og hvor mange af disse du har tilbage.

Ved booking af vores fotostudie accepterer du samtidig alle betingelser.

Spørgsmål vedr. betingelser sendes til book@studiego.dk